Loading...

O PODJETJU

Podjetje Rotis je že dve desetletji največji proizvajalec ležajev, zobnikov, sornikov, puš in drugih strojnih elementov v Sloveniji.
Od časa ustanovitve pa do danes družbo Rotis zaznamuje agresivna in aktivna dejavnost usmerjanja na evropski in svetovni
trg kot priznan in kvaliteten proizvajalec ležajev, zobnikov in drugih strojnih delov.

Na domačem trgu je upoštevan in priznan dobavitelj jeklenih polproizvodov in raznovrstne rabljene in nove strojne opreme.

VIZIJA

Rotis nenehno spremlja razvoj na področjih, ki jih pokriva s svojim proizvodnim in prodajnim programom. Nenehno si
prizadevamo utrjevati ugled posameznih priznanih proizvodov tako na domačem kot na tujih trgih ter tako povečati
tržne deleže na posameznih tržiščih.

Naša vizija je postati eno izmed vodilnih podjetij na področju proizvodnje in prodaje ležajev, zobnikov, sornikov, puš
ter drugih strojnih elementov in varjenih konstrukcij na Balkanu in v Evropi.

To vizijo danes lažje uresničujemo, saj smo investirali v nakup dodatnih proizvodnih kapacitet v Srbiji. Investicija
nam omogoča povečanje obstoječih kapacitet. S tem smo dobili možnost za razvoj novih programov kot so
zvarjene konstrukcije.

POSLANSTVO

Danes in v prihodnosti je naše poslanstvo proizvodnja in prodaja različnih strojnih elementov doma in v tujini. Z garancijskim in servisnim vzdrževanjem proizvedenih ter prodanih proizvodov zagotavljamo ustrezno, s standardi določeno, obratovalno delovanje.

Te dejavnosti so rezultat minulega dela in opredeljujejo bistvo poslovanja Rotisa ter usmerjajo naš razvoj v prihodnosti z osnovnim namenom ustreči standardom in zahtevam naročnikov in dobaviteljev proizvodov ter poslovnih partnerjev, in sicer predvsem s kakovostnimi proizvodi ter v dogovorjenih rokih in ceni.

Poslanstvo vseh zaposlenih v podjetju je ustvarjati zadovoljstvo naših kupcev in poslovnih partnerjev.

VREDNOTE

Ponosni smo na dosežke preteklosti in motivirani za izzive prihodnosti. Prilagajanje spremembam v okolju, sposobnost odkrivanja in izkoriščanja tržnih priložnosti, nenehen razvoj, učenje
in izpopolnjevanje, zadovoljstvo strank, znanje in podjetnost so naše vrednote, s katerimi smo zabeležili dvajsetletno pot uspešnega poslovanja.

Usmerjeni smo v prihodnost, v nove izzive in ideje, ki nam predstavljajo priložnost za nadaljno rast in razvoj.

V Rotisu spodbujamo izobraževanje in prenos znanja med zaposlene. Slednji imajo visoko strokovno znanje, odgovoren odnos do dobaviteljev in naročnikov, sposobnost prilagajanja razvoju proizvodov in tehnologiji proizvodnje ter spremembam v okolju.

Zaposlitev

V podjetju Rotis že od samega začetka poslovanja dajemo poudarek strokovnemu razvoju kadrov,

zato določena finančna sredstva stalno namenjamo povečevanju znanja in s tem

kompetenc zaposlenih iz področja dela, ki ga posameznik opravlja.