Loading...

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

(JR NOO OPO 2022)

V okviru razpisa JR NOO OPO 2022, ki je sofinanciran iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost, smo v podjetju ROTIS d.o.o. uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo projekta »Vzpostavitev nove tehnologije ozobljenja«.

Končni prejemnik: ROTIS družba za proizvodnjo in trgovino na debelo in drobno z mešanim blagom d.o.o., Brodišče 5, 1236 Trzin 

Skupna vrednost projekta: 950.723,89 EUR. 

  • Višina financiranja iz mehanizma za okrevanje in odpornost: 376.558,65 EUR.
  • Višina financiranja iz lastnih sredstev: 574.165,24 EUR.

Opis projekta:

Cilj projekta je razširitev zmogljivosti podjetja ROTIS d.o.o. v Poslovni enoti Kočevje.

Namen projekta je nakup nove tehnološke linije za ozobljenje za:

  • proizvodnjo aksialnih ležajev s premerom od 300 mm – 5000 mm premera,
  • proizvodnjo sornikov, puš na podlagi kupčevih načrtov,
  • proizvodnjo varjenih konstrukcij do teže 5 ton na podlagi kupčevih načrtov.

Z novo investicijo bo podjetje ROTIS d.o.o. dosegalo še večje prednosti pred konkurenčnimi podjetji:

  • v tehnični podpori, ki jo dajejo kupcem,
  • v krajšem odzivnem času,
  • v skrajšanju delovnih procesov zaradi konstantnega posodabljanja strojnega parka in digitalizacije procesov.

Podjetje nabavlja stroj, ki je v skladu z najsodobnejšo BAT tehnologijo (Best available technology – najboljša razpoložljiva tehnologija, ki je najsodobnejša in najproduktivnejša te vrste v Evropi in na svetu), je energetsko učinkovit in omogočajo prihranke energije za nad 64% in prihranke materiala nad 94%. 

Časovnica izvedbe projekta je od 01. 06. 2022 do 30. 06. 2024. 

Vir financiranja: Naložba je del ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, in sicer v okviru razvojnega področja C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicije C: Subvencije v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje delovnih mest.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »NextGeneration EU«.

Povezave: