Loading...

MONTAŽA IN
VZDRŽEVANJE

LEŽAJEV

Ležaje morate vedno prevažati z njihovo osjo vrtenja v navpičnem položaju in ustrezno podprte, tako da se ne morejo pojaviti deformacije. V primeru prevoza večjih ležajev, kjer se ni mogoče izogniti nagibu, je za zagotovitev ustrezne podpore potrebna uporaba nosilne konstrukcije, zlasti v radialni smeri.

Več informacij o prevozu najdete v našem  tehničnem katalogu. Za varen prevoz ležajev natančno preberite navodila.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na nas (rotis@rotis-lj.si).

VZDRŽEVANJEGARANCIJSKI POGOJITEHNIČNI KATALOG

Ležaje je treba skladiščiti v zaprtem in suhem prostoru brez prahu, prav tako pa ne smejo biti izpostavljeni neposredni sončni svetlobi. Priporočena temperatura skladiščenja je med 10 °C in 40 °C, najvišja relativna vlažnost pa naj ne presega 65 %.

Več informacij o skladiščenju najdete v našem  tehničnem katalogu. Za preprečitev poškodb zaradi zunanjih vplivov natančno preberite navodila.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na nas (rotis@rotis-lj.si).

VZDRŽEVANJEGARANCIJSKI POGOJITEHNIČNI KATALOG

Veliki ležaji Rotis so ob dobavi pripravljeni na takojšnjo uporabo po namestitvi, zato je tečina ležaja v celoti zapolnjena z mastjo na osnovi mineralnega olja in zgoščevalcem na osnovi litijevega mila, kar omogoča uporabo pri ekstremnih tlakih in zagotavlja zaviranje obrabe. Zobnik ležaja je med prevozom zaščiten z oljem. V primeru daljšega skladiščenja se uporabi dodatna zaščita. Navadno se za mazanje tečin uporabljajo maziva Castrol SPHEEROL EPL2, za uporabo pri višjih temperaturah pa Mobil Mobilith SHC 460.

Med namestitvijo in zagonom je treba ležaj znova namazati, dokler izpod tesnila ne priteče mazivo. Med ponovnim mazanjem se mora ležaj vrteti.

Več informacij o različnih vrstah mazanja in mazalnih postopkih najdete v našem  tehničnem katalogu.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na nas (rotis@rotis-lj.si).

VZDRŽEVANJEGARANCIJSKI POGOJITEHNIČNI KATALOG

Ležaji so natančni in občutljivi strojni elementi, zato pri rokovanju z njimi ter pri njihovi namestitvi in vzdrževanju veljajo strogi standardi.

Vrtljivi ležaj je navadno zavit v protikorozijski papir in folijo, zato je pri odpiranju embalaže potrebna previdnost. Embalažo prerežite in odstranite tako, da se tesnila, površinski premaz ipd. ne poškodujejo.

Pred namestitvijo je treba stične površine in zobe zobnika očistiti vseh protikorozijskih topil, ostankov maziv ali kakršnih koli drugih nečistoč. Uporabljajte samo čistilna topila in krpe, ki ne poškodujejo ležaja, tj. tesnil, površinskega premaza ipd. Ležajev ne smete nikoli prati z visokotlačnimi čistilniki. Med čiščenjem ne smejo nečistoče vstopiti v tečino.

Več informacij o namestitvi najdete v našem  tehničnem katalogu.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na nas (rotis@rotis-lj.si).

VZDRŽEVANJEGARANCIJSKI POGOJITEHNIČNI KATALOG

Vsako vzdrževalno delo je treba ustrezno evidentirati in dokumentirati. Vsakršno odstopanje od pričakovanih vrednosti mora preveriti in potrditi odgovorni strokovnjak ter po potrebi sporočiti podjetju Rotis. Za zagotavljanje optimalne učinkovitosti ležajev je potrebno redno izvajanje vzdrževalnih del.

Več informacij o vzdrževanju najdete v našem našem tehničnem katalogu.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na nas (rotis@rotis-lj.si).

VZDRŽEVANJEGARANCIJSKI POGOJITEHNIČNI KATALOG

Skušate optimizirati stroške nabave?

Pošljite nam vaš tehnični načrt, mi pa vam bomo poslali neobvezujočo ponudbo!